KODEKS
URBANISTYCZNO-BUDOWLANY


W dniu 30 września 2016 r. do konsultacji publicznych trafił projekt ustawy Kodeks urbanistyczno – budowlany.


Swym zakresem obejmuje kwestie kształtowania polityki przestrzennej, przygotowania terenu pod inwestycje oraz przygotowanie i realizację inwestycji, sprawy dotyczące nabywania praw do nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne, utrzymania obiektów budowlanych, postępowania legalizacyjnego oraz naprawczego.

Jest to całkowicie nowy akt prawny, który nie tyle kompiluje szereg aktów prawnych obecnie obowiązujących, co kształtuje je zupełnie na nowo, posługując się nową nomenklaturą i nowymi zasadami.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że projekt został przygotowany w celu kompleksowego uregulowania zagadnień związanych z szeroko rozumianym gospodarowaniem przestrzenią, w tym przede wszystkim z uwzględnieniem powiązań planowania przestrzennego ze strategiami rozwoju tworzącego ramy dla przyszłych procesów inwestycyjnych, a jednocześnie pełniącego funkcje ochronne wobec wartości wysoko cenionych.


Odpowiemy na Twoje pytania.


Kontakt

tel.: + 48 513 906 044
kub@sadkowskiiwspolnicy.pl

Napisz do nasWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez Sadkowski i Wspólnicy S.K.A. [czytaj dalej]

Top